Πολιτική απορρήτου/Privacy Policy ιστότοπου lamaddb.com

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο lamaddb.com υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η Εταιρεία «DDB A.E. Όμιλος Επικοινωνίας, Παροχής Υπηρεσιών» είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται μέσω του ιστοτόπου lamaddb.com . Η διεύθυνσή μας είναι στην οδό Καστοριάς, αρ. 4 και Μεσσηνίας, Τ.Κ. 15344, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106175500, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): ddbathens@athens.ddb.com

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Συντονιστή θεμάτων Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Coordinator (DPC) της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210 6175500 ή στη Δ/νση Καστοριάς 4, Γέρακας, 153 44 ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ddbprivacy@athens.ddb.com

1. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο lamaddb.com

Ο ιστότοπος lamaddb.com αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας «DDB A.E. Όμιλος Επικοινωνίας, Παροχής Υπηρεσιών» (εφεξής: η «Εταιρεία»).

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ' ευθύνη της Εταιρείας.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας δε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός από εκείνα που συλλέγονται από τα cookies που είτε είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου μας, είτε μας επιτρέπουν να αναλύουμε τη χρήση, τις επιδόσεις και τους χρήστες του ιστοτόπου. Ορισμένα cookies ενδέχεται να απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Σημειώνεται ότι:
όταν επιλέγετε /κάνετε «κλίκ» στην καρτέλα «CONTACT US» και επιλέγετε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hello@lamaddb.com, τότε ανοίγει η εκάστοτε εφαρμογή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε επιλέξει.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ως προς αυτές τις μεταβάσεις / ανακατευθύνσεις ισχύουν και εφαρμόζονται διαφορετικές από την παρούσα πολιτικές προστασίας ιδιωτικότητας /απορρήτου.

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος ιστοτόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κ.λπ.) δε συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας μας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του ιστοτόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από τρίτα μέρη ή υπερσυνδέσμους που βρίσκονται στον ιστότοπο της lamaddb.com, μπορείτε να συμβουλευτείτε την εκάστοτε πολιτική απορρήτου και την πολιτική για τα cookies όπως αυτές υφίστανται από τα τρίτα μέρη.

5. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

Εν γένει, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών καθώς οι υπηρεσίες του ιστοτόπου μας δεν απευθύνονται σε αυτά. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει δεδομένα παιδιού κάτω των 16 ετών, χωρίς να υφίσταται νομική βάση προς αυτό, θα προβούμε στην άμεση διαγραφή των δεδομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και για τους ανηλίκους τα όσα αναφέρονται στα κεφάλαια 6 και 7 του παρόντος κειμένου ενημέρωσης.

6. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για την εν γένει ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού ιστότοπου lamaddb.com και ιδίως για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας, χρήσης και επίδοσης του ιστοτόπου.

7. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκονται μεταξύ άλλων η αύξηση της απήχησης του ιστοτόπου μας και η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας, χρήσης και επίδοσης του εν λόγω ιστοτόπου.

8. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι κατά κανόνα το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Εταιρείας το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

10. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας Δεδομένα τηρούνται αποκλειστικά για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους.

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στα security logs του server μας για σκοπούς τήρησης της ασφάλειας πληροφοριών (π.χ. IP), διαγράφονται εντός 6 μηνών.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL - Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε.

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που αυτή χρησιμοποιείται ως νομική βάση της επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία ή αν μέρος της επεξεργασίας δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής των δεδομένων σας.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, όταν αυτή τελείται στα πλαίσια επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων σας, για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, βασίζεται στην προηγούμενη, εκ μέρους σας, παροχή συγκατάθεσης προς την επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας με αποτέλεσμα η επεξεργασία να μην συνεχιστεί μελλοντικά.

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας στην οδό Καστοριάς, αρ. 4 και Μεσσηνίας, Τ.Κ. 15344, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ddbathens@athens.ddb.com με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ φορητότητας/ περιορισμού/ εναντίωσης» με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

14. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

15. Δικαίωμα καταγγελίας

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

16. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Γίνεται χρήση «cookies» στον ιστότοπό μας lamaddb.com, πάντοτε μετά από ενημέρωση και τυχόν συγκατάθεση σας.

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.